5308

Uğur Kılınç

Uşak’ta doğdu. Lisans öğrenimini Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde tamamladıktan sonra, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans öğrenimine başladı.
“Kültürel Bir Değer Olarak Müzik ve Müziğin Mitoloji İle Olan İlişkisi: Amon Amarth Grubuna Göstergebilimsel Bir Yaklaşım” başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamlayan yazar, 2016 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinema Bölümü’nde doktora öğrenimine başladı. Kendisi aynı zamanda Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarını yürütmektedir. Akademik çalışmalarını sinema, edebiyat ve mitoloji alanlarında yoğunlaştıran Uğur Kılınç’ın bu konular üzerine ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır. Yazarın öyküleri ve inceleme yazıları ise Lemur Dergi, Komplike Dergi ve Bozuk Dergi’de yayımlanmıştır.

Yazarın Eserleri
Nebel Şatosu ve Diğer Öyküler, 2015 (Gece Kitaplığı)
Oegtar’ın Felaketi, 2016 (Gece Kitaplığı)
Karanlık Yılbaşı Öyküleri / Çörten, 2017 (Bilgi Yayınevi)
Mitolojinin Müziği, 2019 (Karakum Yayınevi)
Hayalet Müzik / İstanbul’un Cadıları, 2019 (Artemis Yayınları)
Dark İstanbul Antoloji Birinci Kitap / Müzedeki Fısıltı, Omuzumdaki El, 2021 (Dark İstanbul Yayınları)
Dark İstanbul Antoloji İkinci Kitap / Kız Kulesi’nin Cadıları, 2021 (Dark İstanbul Yayınları)