5075

Nurgül Çelebi

Aslen Mardinli olan Nurgül Çelebi, 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kürtçe, Süryanice ve İbranice dillerini bilen yazar, Mardin Artuklu Üniversitesi Süryani Dili ve Kültürü Ana bilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini, Süryaniler’de Güneş ve Ay Sembolizmi isimli teziyle tamamladı. Kısa bir dönem Londra SOAS Üniversitesi’nde misafir öğrenci olarak bulunan yazar, halen Ankara Üniversitesi Dinler Tarihi Ana bilim Dalı’nda doktora eğitimini sürdürmektedir. Şu an doktora tez araştırması nedeniyle Westfälische Wilhelms-Universität Münster’de bulunan yazar, masal diyarı İstanbul’dan çok uzaklarda olmasına rağmen, karanlığın fısıltısını duymaya ve Dark İstanbul için yazmaya devam etmektedir.

Edebiyat hayatında ilk ödülünü, 2000 yılında Onur Güvener Öykü Yazma Yarışması’nda aldı.